Vägar till hållbara vattentjänster i riksdagen först i december

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) var tidigare tänkt att tas upp i riksdagen nu i september enligt tidigare Riksmötes förteckning. Presentationen av utredningen för riksdagen har senarelagts till december, detta enligt höstens Riksmötets förteckning över planerad riksdagsbehandling av propositioner. Nu får vi alltså ge oss till tåls lite längre och frågorna kvarstår. Hur mycket av betänkandet kommer realiseras?

VA-guiden kommer fortsätta att bevaka och rapportera om vad som händer med förslagen men till dess får ni hålla tillgodo med Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster”.

Till: Propositionsförteckning hösten 2020