Vem har ansvaret för skelettjordarna på allmän platsmark?

Träd i skelettjord i Norra Djurgårdsstaden.
Vem har ansvaret för anläggande och underhåll av skelettjordar på allmän platsmark och som ligger inom verksamhetsområde för dagvatten? Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat vid Agnes Advokatbyrå svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.