KTH:s analyser av avloppsvatten visar att halterna av coronavirus ökar kraftigt igen

Uppmätt mängd coronavirus i Stockholms avloppsvatten mellan mitten av april och slutet av september. Bekräftade fall och intensivvårds-fall från Folkhälsomyndigheten för de tre avloppsreningsanläggningarna.

Forskare vid KTH Vattencentrum och SciLifeLab ser en kraftig ökning av coronavirushalter i Stockholms avloppsvatten igen. Halterna närmar sig vårens höga nivåer, enligt ett pressmeddelande från KTH.

– Min tolkning är att den här senaste ökningen definitivt handlar om ett ökat antal smittade personer i samhället. Det blir intressant att se på resultaten nästa vecka om trenden fortsätter, och antalet fall av covid-19 fortsätter att öka, säger Cecilia Williams KTH-professor på SciLifeLab.

Förklaringen till ökningen de senaste veckorna är inte att fler testas

Det är avloppsvatten från Bromma, Henriksdal och Käppala reningsverk som har provtagits och analyserats regelbundet sedan i mitten av april och som nu de senaste veckorna visar en kraftig ökning av coronavirushalter. Studien bygger på preliminära resultat som utvärderas fortlöpande och många aspekter finns kvar att analysera. Forskarna menar dock att förklaringen till ökningen de senaste veckorna inte är att fler personer testas då den totala halten av coronavirus i avloppsvattnet har ökat.

– Men vi kan i studien konstatera att vi ser en mycket tydlig ökning av antalet fall av covid-19 i samhället, som inte beror på att fler har testats. Det är viktigt. Och vi hoppas kunna bidra med tidig, värdefull information om ökningar av antalet smittade, berättar Zeynep Cetecioglu Gurol, universitetslektor och KTH-forskare i pressmeddelandet.

Forskarna har även varit i kontakt med vården som hoppas kunna använda forskningsresultaten som tidiga varningsindikationer för att förbereda vårdresurser i tid för eventuella toppar med sjuka patienter.

Pressmeddelande KTH 2020-10-05, Avloppsvatten visar stor ökning av covid-19 i Stockholm 

Relaterat

Mängden coronavirus övervakas i avloppsvatten både i Göteborg och i Stockholm

Överlevnad av covid-19-viruset i dricks- och avloppsvatten