Mindre pengar till klimatanpassningsåtgärder kommande år

Hallsbergs kommun drabbades av kraftiga översvämningar 2015.

De kommande åren kommer det att finnas mindre pengar för kommunerna att söka till åtgärder som ska förebygga översvämningar och andra naturolyckor. Regeringens budgetproposition innebär att bidraget, som beviljas av MSB minskar med 67 procent.

En ökad medvetenhet om klimatrelaterade risker gör att allt fler kommuner investerar i åtgärder för att förebygga översvämningar och andra naturolyckor. Åtgärder som inte sällan kan vara mycket kostsamma. Kommunerna har därför möjlighet att ansöka om bidrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Intresset för bidraget har varit stort, inte minst i år, då 14 kommuner ansökte om bidrag till en summa om totalt 240 miljoner kronor.

Minskade anslag kommande år

Under kommande år ser det dock som att MSB får mindre pengar att fördela ut till åtgärder mot naturolyckor. SVT (12/10) rapporterar att regeringens budgetproposition kommer att innebära att bidraget minskar från 74,8 miljoner kronor till 24,8 miljoner kronor per år de kommande tre åren.

Enligt Mette Lindahl Olsson, enhetschef på MSB, innebär förändringen att MSB i princip inte kommer ha möjlighet att bevilja några bidrag till nya åtgärder i kommunerna. Hon upplever förändringen som ologisk, särskilt med tanke på att myndigheten så sent som förra året fick 55 miljoner kronor extra att dela ut till åtgärder mot naturolyckor. Effekten riskerar att bli att det inte kommer att genomföras lika mycket klimatanpassning i befintlig miljö de kommande åren.

Läs mer på SVTs hemsida.