Myggor i dagvattenanläggningar – ett stort problem?

Vårsvämmygga (Aedes sticticus) – känd för att orsaka stora problem i bland annat Nedre Dalälven men ingen typisk art för dagvattenanläggningar. Foto: Anders Lindström
De flesta som hör ordet ”myggor” tänker nog på ett ihärdigt surrande eller på kliande myggbett. När det blir allt vanligare att rena och fördröja dagvattnet i olika grönblåa system i våra städer höjs oftare oroliga röster för att myggorna ska bli fler. Men hur ser egentligen riskerna med myggor i dagvattenanläggningar ut? VA-guiden har träffat myggforskarna Anders Lindström och Disa Eklöf från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att få svar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.