VA-taxor 2020

Hur mycket får man betala för allmänna VA-tjänster i olika kommuner runt om i landet? VA-guiden har gått igenom statistiken från 2020 i Svenskt Vattens årliga taxeundersökning. Statistiken baseras på uppgifter som lämnats in av respektive VA-organisation.

Till att börja med är det viktigt att förstå några grundläggande begrepp när man pratar om VA-taxor, dessa redovisas nedan. Alla avgifter som redovisas i artikeln är inklusive moms.

Anläggningsavgift är den engångsavgift som betalas till VA-huvudmannen för att ansluta en ny fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Avgiften är tänkt att täcka kostnaderna för att utöka den allmänna anläggningen för att omfatta den nya fastigheten, till exempel anläggning av nytt ledningsnät.

Brukningsavgift är en periodisk avgift som betalas till VA-huvudmannen för att täcka driftskostnader eller annat som inte finansieras via anläggninsavgifter. Det inkluderar bland annat drift och underhållskostnader och kapitalkostnader för investeringar i vatten- och avloppsreningsverk. Brukningsavgiften räknas oftast fram som en funktion av vattenförbrukningen, exakt hur skiljer sig åt kommuner emellan.

Typhus A definieras som ett friliggande, källarlöst enbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har fem rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum och garage. Våningsytan är 150 m², tomtytan 800 m² och vattenförbrukningen 150 m³/år.

Typhus B definieras som ett flerbostadshus bestående av 15 lägenheter som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Våningsytan är 1000 m², tomtytan 800 m² och vattenförbrukningen 2000 m³/år. Huset har två stycken parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m³/h.

Brukningsavgifter

Räknat som ett genomsnitt mellan alla kommuner i landet är medelkostnaden per hushåll och månad 652 kr för typhus A och 407 kr för typhus B. Det motsvarar en höjning på cirka 4 % sedan 2019, vilket är den högsta genomsnittliga höjningen som skett sedan 2013.

Medelkostnad per hushåll
och månad 2020 (kr)
Skillnad jämfört med 2019
Typhus A 652 +4,0 %
Typhus B 407 +3,9 %

Skillnaden är stor mellan olika kommuner. Månadskostnaden per hushåll varierar mellan 271 och 1074 kr för typhus A, för typhus B varierar den mellan 136 och 723 kr. Billigast är Solna kommun, dyrast är det i Nordanstig och Östhammar.

Brukningsavgift typhus A Brukningsavgift  typhus B
Ranking Kommun Kostnad per
hushåll och
månad (kr)
Ranking Kommun Kostnad per
hushåll och
månad (kr)
1 Solna 271 1 Solna 137
2 Tibro 301 2 Stockholm* 168
3 Stockholm* 330 3 Västerås 200
4 Lycksele 354 4 Halmstad 214
5 Botkyrka 358 5 Danderyd 225

285 Ljusdal 1 029 285 Bollebygd 663
286 Tjörn 1 036 286 Tjörn 679
287 Norrtälje 1 065 287 Ockelbo 686
288 Nordanstig 1 071 288 Norrtälje 696
289 Östhammar 1 074 289 Nordanstig 723

*Inklusive Huddinge

Förklaringarna till de stora skillnaderna mellan kommunerna är många. Av de kommuner med lägst brukningsavgift är många tätorter med höga invånarantal eller ligger i anslutning till storstäder. I denna typ av bebyggelse kan ofta vattenproduktion och avloppsrening ordnas i större skala, vilket ger driftfördelar. I den täta staden är det också kortare ledningslängder (och därmed lägre underhållskostnader) per ansluten abonnent. En annan anledning kan vara att anläggningstillgångar är avskrivna av historiska skäl, vilket ger låga kapitalkostnader.

Av de kommuner med med hög brukningsavgift är har många istället låga invånarantal och/eller skärgård. Det leder till och långa ledningar per ansluten abonnent och att vattenproduktion och avloppsrening i mindre utsträckning kan ordnas i stor skala.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna har i genomsnitt stigit cirka 4 % sedan 2019, alltså lika mycket som brukningsavgifterna. För typhus A är den genomsnittliga avgiften 50 296 kr, för typhus B är den 480 272 kr.

Medelkostnad 2020 (kr) Skillnad jämfört med 2019
Typhus A 150 296 +4,3 %
Typhus B 480 272 +3,9 %

Även bland anläggningsavgifterna är skillnaden stor i landet. För typhus A varierar den mellan 44 000 kr och 314 706 kr, billigast är Överkalix och dyrast Orust. För typhus B betalar man som minst 87 500 kr i bland annat Norsjö  och som mest 1 452 450 kr i Älvdalen – en skillnad på mer än 1 500 %.

Anläggninsavgift typhus A Anläggningsavgift typhus B
Ranking Kommun Kostnad (kr) Ranking Kommun Kostnad (kr)
1 Överkalix 44 000 1 Norsjö 87 500
2 Åmål 46 312 2 Malå 87 500
3 Lycksele 49 294 3 Sorsele 87 500
4 Uppvidinge 50 000 4 Örkelljunga 96 431
5 Ånge 50 000 5 Ydre 98 438

285 Värmdö 284 930 285 Värmdö 1 299 720
286 Tjörn 285 267 286 Tjörn 1 303 641
287 Kungsbacka 292 260 287 Berg 1 321 920
288 Vaxholm 301 400 288 Ekerö 1 368 022
289 Orust 314 706 289 Älvdalen 1 452 450

Många kommuner med mycket låga anläggningsavgifter är glesbygdskommuner i Norrlands inland. Hur kommer det sig? Svenskt Vatten anger en möjlig orsak att nyanslutningarna är få, vilket kan begränsa motivationen att höja taxorna. Det kan också vara svårt att ta ut högre anläggningsavgifter vid nyanslutning av lågt värderade fastigheter.

Av de kommuner med höga anläggningstaxa är många attraktiva kustområden och/eller kranskommuner i storstadsområden. En anledning till de höga avgifterna kan vara att det är ett högt tryck på att ansluta omvandlingsområden till kommunalt VA i dessa kommuner. Värdet på fastigheterna är generellt dessutom ofta högt vilket gör det lättare att ta ut en högre avgift.

Läs mer

Taxestatistik inklusive PM med kommentarer från Svenskt Vatten – länk


Relaterat

VA-taxornas utveckling för 2019 – Svenskt Vatten sammanfattar