Save the date -14 januari är det dags för Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering

Save the date för den 14 januari 2021. Med hjälp av vår uppskattade föreläsare miljöjurist Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik planerar VA-guiden en halvdagsutbildning på webben med VA-juridik för kommunal VA-planering.

Utbildningen är tänkt att ge en grundläggande genomgång av VA-juridiska frågor som finns att förhålla sig till i den kommunala VA-planeringen. Vilka VA-planeringsfrågor regleras i vilken lagstiftning? Vi tittar närmare på olika lagstiftningar som Lagen om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, Miljöbalken m.fl. som styr kommunernas arbete med vatten och avlopp.

Utbildningen passar bra som en introduktion i VA-juridik för den förvaltningsövergripande arbetsgruppen som har till uppgift att ta fram kommunens VA-plan. Målgruppen är kommunala tjänstemän från olika förvaltningsområden som t ex fysisk planering, samhällsbyggnad, övergripande planering, teknisk förvaltning/ VA-bolag och miljö- och hälsoskydd men passar även den VA-konsulter och andra branschpersoner som behöver en grundläggande orientering i VA-juridik inom den kommunala VA-planeringen.

Programmet är på gång men boka in datumet redan nu!

Du hittar fler av VA-guidens utbildningar här.