Översvämningsskyddet i Arvika aktiverat

Så här såg det ut vid översvämningarna i Arvika år 2000. Foto: Arvika kommun.

Arvika kommun firade in det nya året med att aktivera sitt nybyggda översvämningsskydd mellan Kyrkoviken och Glafsfjorden. Anledningen är kraftigt regnande som resulterat i höga vattennivåer. 

Flera dagar med kraftigt regn i slutet av december har lett till kritiskt höga vattennivåer i Arvika-Säffle-området i Värmland, något som bland annat Sveriges Radio (31/1 2020) rapporterat om. Detta ledde till att Arvika kommun under nyårsafton valde att aktivera det översvämningsskydd som stod färdigt så sent som i juni 2020. I ett första läge handlar det om att förebygga att vattenivån i Kyrkviken höjs ytterligare för att den sedan eventuellt ska kunna sänkas.

Initativet till att bygga översvämningsskyddet togs efter att kommunen återkommande drabbats av stora översvämningar, särskilt i november 2000, då den närliggande Glafsfjorden nådde tre meter över medelvattenstånd. På SVTs hemsida (27/11 2020) kan du ta del av bilder från översvämningen 2000, som varade i två månader och där de sammanlagda kostnaderna uppgick till drygt 300 miljoner kronor.

Skydd i tre delar

Översvämningsskyddet utgörs av tre delar: en huvuddamm i sundet mellan  Glafsfjorden och Kyrkviken samt två spärrdammar på land (se schematisk figur i det bifogade informationsbladet nedan).

Huvuddammen är en slät betongkonstruktion som tvärs över sundet med två öppningar för båttrafik. Sundet stängs med hjälp av stora stålluckor som hindrar vatten från att rinna mellan Glafsfjorden och Kyrkviken. Fem stora pumpar, med en gemensam kapacitet på 30 kubikmeter vatten per sekund, möjligör att vatten kan pumpas tillbaka. För att säkerställa en god vattenkvalitet i den inre liggande Kyrkoviken finns det även ytterligare öppningar i skyddet. Spärrdammarna utgörs i sin tur av täta dammkonstruktioner i form av förhöjda vägsträckor.

Mångmiljonstöd från MSB

Skyddet har hittills kostat 250 miljoner kronor att utreda och bygga, där kommunen erhållit cirka 130 miljoner i stöd från MSB. Arbetet med att mobilisera skyddet uppskattas av kommunen till cirka 350 000 kr, vilket inkluderar kostnader för mobilkran för isättning av luckor och dykare, som behövs för att göra rent där luckorna ska sitta. När skyddet väl är aktiverat kostar driften omkring 320 000 kronor per vecka. Där ingår kostnader för exempelvis el och övertidstimmar för de som arbetar med skyddet.

Från dess att arbetet påbörjats tar det cirka två dygn att stänga skyddet. Kommunen valde en enkel, manuell och robust lösning men som istället tar längre tid att få på plats än en automatiserad lösning.

För den som vill veta mer finns information på Arvika kommuns hemsida samt ett informationsblad  som beskriver översvämningsskyddets konstruktion i mer detalj.