VA-guidens dagvattenhjälte 2021

För sitt idoga arbete med dagvatten i Västerås tilldelas Lena Höglund, VA-ingenjör vid Mälarenergi, priset som årets dagvattenhjälte 2021.

Varje år i samband med konferensen Vatten Avlopp Kretslopp delar VA-guiden ut ett pris som vi kallar Årets dagvattenhjälte. Priset går till en person eller organisation som bedöms ha gjort det där lilla extra för dagvattenarbetet inom den kommun eller organisation som man verkar inom.

Priset som årets dagvattenhjälte 2021 till Lena Höglund, VA-ingenjör vid Mälarenergi. Under hennes 10 år har hon genom strategiskt och praktiskt arbete gjort dagvatten till en viktig fråga i Västerås och med stort engagemang bidragit till något som alla som arbetar med dagvatten eftersträvar, nämligen en god vattenstatus i våra sjöar och vattendrag.

VA-guiden är mycket glada över hylla henne som en dagvattenhjälte!

Ta del av en intervju med Lena i videoklippet ovan.


VA-guidens motivering till 2021 års dagvattenhjälte:

(Enligt tradition på rim).

Vi hittar vår hjälte vid Mälarens strand,
I staden och länet känd för gurka och brand.

En viktig roll i kommunens vattenfrågor hon haft,
På policy och handlingsplan för dagvatten, lagt både tid och kraft.

Dagvattnet har under vår hjältes förvaltning,
Fått en minskad mängd föroreningar och blivit en del av stadens gestaltning.

Nya dagvattenanläggningar fått liv under hennes regi,
Både vattenpark och våtmark, som även blivit hem till ett och annat tapetserarbi.

Kunskapsspridning är viktigt om god vattenstatus ska uppnås,
Därför har vår hjälte delat med sig av sin erfarenhet, både inom och utanför Västerås.’

På utbildning, möte och konferens hon dagvattenbudskapet sprida,
Så att ingen, miljökvalitetsnormer ska behöva överskrida.

Nu är det så dags för avslöjandes stund,
Årets dagvattenhjälte är Mälarenergis Lena Höglund!


Relaterat

VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften 2018

VA-guiden Reportage: Dagvattenutredningar del 3: Hur tänker beställaren? 2017