VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften

Glenn Holmgren och Lena Höglund på väg ut på de nyanlagda spängerna precis i anslutning till Mälaren och Hamre våtmark.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.