Johanna Lindqvist på advokatbyrån Lindahl – nygammal expert i expertpanelen

Johanna Lindqvist, advokat på advokatbyrån Lindahl i Göteborg.

Vi är glada att berätta att vi har utökat vår expertpanel på miljörättsområdet. Vi hälsar den ”nygamla” experten Johanna Lindqvist, advokat på advokatfirman Lindahl i Göteborg varmt välkommen till VA-guidens expertpanel igen.

Den uppmärksamma medlemmen på VA-guiden har redan noterat att Johanna Lindqvist varit med i vår expertpanel men då i sin tidigare tjänst på Agnes Advokatbyrå. Vi är väldigt glada att ha tillbaka Johanna Lindqvist i expertpanelen hälsar henne varmt välkommen.

Inom miljörättsområdet sedan 2009

Johanna har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009 och har bland annat varit föredragande på Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och hon har även erfarenhet av att ha arbetat som verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten under ett år.

På Lindahl arbetar Johanna med rådgivning och biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna arbetar också med ansvarsfrågor enligt 10 kap. miljöbalken, där hon t ex bistår med ansvarsutredningar, hantering av avtalsreglering och biträde i myndighets- och domstolsprocesser.

Stort intresse för MB, PBL och LAV

Miljöbalkens kopplingar till planeringslagstiftning och vattentjänstlagen är ett område som Johanna tycker är mycket intressant. Där har Johanna erfarenhet av att arbeta med kommuner och VA-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor. Förutom att vara del i VA-guidens expertpanel så föreläser Johanna även om bland annat dagvatten.

Vilka frågor kan VA-guidens medlemmar ställa till dig?

– Jag svarar gärna på frågor främst i anslutning till dagvatten och VA-planeringsområdet men även frågor om små avlopp är något jag arbetat med och kan svara på.

Vi på VA-guiden hälsar som sagt återigen Johanna Lindqvist varmt välkommen till vår expertpanel och vi uppmanar alla VA-guidens medlemmar att passa på att ställa frågor till Johanna i expertpanelen.

Läs mer: Ställ din fråga till expertpanelen