MÖD avslår överklagan av bygglov i område med dagvattenproblem

I ett avgörande i Mark- och miljööverdomstolen avslås ett överklagande bygglovsansökan. Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus på en fastighet med befintliga dagvattenproblem.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.