Västmanland har tagit fram gemensamma avloppsvillkor och kontrollplan

Moa Olivensjö, miljöinspektör i Sala och Heby kommuner.
I Västmanland har man både tagit fram gemensamma villkor för avloppstillstånd och landat i ett enhetligt sätt att arbeta kring kontrollplaner. Länsstyrelsen har samordnat projektet och avloppsinspektörer från de flesta kommunerna i länet har deltagit. Nu finns resultatet sammanställt i en rapport.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.