Kan vi upphäva flera utsläppsförbud på en gång? Området ska få kommunalt VA

FRÅGA


Finns det utrymme att fatta beslut om dispens för beslut som vunnit laga kraft gällande förbud av utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanordning? Det är ett område där många fått förbud på sina gamla avlopp men nu är det bestämt att det ska bli kommunalt VA där.

Miljöjurist Jonas Christensen svarar att det inte är möjligt att ge någon generell dispens och berättar hur kommunen behöver göra istället.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.