Naturvårdsverket om tidsbegränsade tillstånd

Det förekommer att tillstånd för driften av små avlopp tidsbegränsas. Naturvårdsverkets jurister har tittat närmare på frågan om tidsbegränsning generellt sett.

Naturvårdsverkets nyhetsbrev Tillsynsnytt rapporterade den 24 juni om projektet Uppdaterade miljöbalkstillstånd. Projektet har tagit fram information och stöd för hur man kan tänka vad gäller tidsbegränsning av tillstånd.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.