Vilket är VA-huvudmannens ansvar som dricksvattenleverantör till avtalsansluten kund?

Denna gång tar VA-guidens expert Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl sig an frågor om vilket ansvar VA-huvudmannen har som dricksvattenleverantör till avtalsansluten kund enligt andra lagstiftningar än Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.