Hur går vi vidare med fattiga fastighetsägare som har fått utsläppsförbud?

Tömma spargrisen
Miljöjurist Jonas Christensen svarar att om fastighetsägaren kan visa att hen inte får banklån så ställs frågan på sin spets. Kommunen ska väga hur viktigt det är att åtgärda avloppet mot husägarens personliga förhållanden. Jonas menar att kommunen gärna kan upplysa om att förbudet enbart gäller utsläpp till den befintliga anläggningen och att torrtoalett fortfarande är tillåtet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.