Två nya avloppsprodukter visas i marknadsöversikten

Nu finns BDT-reningsanläggningen Conclean Grey2Clean och minireningsverket REWATEC Solido SMART + P med i Marknadsöversikt – produkter för enskilt avlopp.

I Marknadsöversikten hittar du tekniska uppgifter om produkterna, som tillverkaren själv anger. Dessutom finns en bedömningsruta där VA-guiden tillsammans med olika oberoende experter inom avloppsområdet har bedömt produktens prestanda. Bedömningen baseras på tillgängliga data, i många fall resultaten från CE-testningen, men alla oberoende testresultat vägs in.

sidorna 174-175 i marknadsöversikten kan du läsa mer om hur bedömningen av prestandan går till. Och missa inte tabellen på sidorna 176-179 som visar alla produkternas reningsgrad.

Till marknadsöversikten

 

REWATEC Solido SMART+P
Conclean Grey2Clean