Hur bedöma moräner okulärt i samband med besiktning av provgrop?

Figuren är hämtad från rapporten Jordarternas indelning och benämning, SGF 2016.
Frågan handlade om vilka bedömningsgrunder som bör användas för att snabbt bilda sig en uppfattning om aktuell jordart i en provgrop. VA-guiden besvarar frågan genom att betona vikten av dokumenterat underlag och reflekterar över myndighetens roll i prövningsprocessen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.