Var ska fastighetsägaren vända sig när grannens dagvatten orsakar översvämningar?

Kraftigt regn mot asfalt. Vatten sprutar ut från en utkastare vid fasad.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.