Helena Greisz, Torkel Öste Fastighetskonsulter – ny expert på VA-guiden

Vi på VA-guiden är glada att meddela att Helena Greisz, fastighetsrättslig konsult vid Torkel Öste Fastighetskonsulter, förstärker expertpanelen för VA-planering, dagvatten och små avlopp.

– Jag svarar gärna på frågor om olika rättigheter för VA-lösningar, ledningsrättsfrågor samt om gemensamhetsanläggningar och tolkning av anläggningsbeslut.

Helena är utbildad civilingenjör inom lantmäteri och har arbetat som förrättningslantmätare i 20 år. Hon har även och jobbat med exploateringsfrågor i kommunal regi och privat varit ordförande i en samfällighetsförening. Idag är hon anställd som fastighetsrättslig expert vid Torkel Öste Fastighetskonsulter i Stockholm.

I sin nuvarande roll arbetar Helena både med stora fastighetsägare i exploatering och med mindre fastighetsägare vid till exempel tvister och fastighetsutveckling. Just nu är hon engagerad i ett dagvattenprojekt i Uppsala som bland annat ska ta fram en kostnadsfördelning för åtgärder i Bäcklösadikets avrinningsområde.

Vi hälsar Helena Greisz varmt välkommen som ny expert här på VA-guiden!

Som medlem har du möjlighet att ställa frågor till Helena och de andra experterna i våra olika paneler. Använd vårt frågeformulär: ställ din fråga till expertpanelen

Nyfiken på våra andra experter? Här hittar du uppställningen i de olika panelerna: