Kan kommunen övervältra ansvaret som verksamhetsutövare?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut kommunens möjlighet att överlämna ansvar för små avloppsanläggningar som kommunen ansvarar för just nu till fastighetsägarna i fråga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.