Naturvatten från åkermark rinner genom ny detaljplan – hur hanterar vi det?

Vilka skyldigheter och rättigheter har kommunen respektive lantbrukaren gällande naturvatten från en åker, där vattnet rinner genom en ny planerad detaljplan? VA-guidens expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.