Så arbetar Roslagsvatten med ansvar för dagvattenanläggningar

VA-ingenjörerna Ewa Holmquist Sundman och Jurgita Paknia, Roslagsvatten. Foto: Roslagsvatten
Roslagsvatten har tagit fram ett excelbaserat ansvarsverktyg för dagvattenanläggningar. Syftet är att underlätta arbetet med att fördela ansvaret för skötsel av anläggningarna mellan olika aktörer inom och utanför kommunkoncernens verksamhetsområden.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.