Anmälan öppen till nätverksträff 7 december – ”Digitaliseringens möjligheter inom slamhanteringen”

Välkommen att boka dig till digital nätverksträff i Avfall Sveriges slamnätverk den 7 december, kl 08.30-12.00. Förmiddagen anordnas i samarbete med VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp.

Digitalisering står högt på agendan för många företag och organisationer, så även inom avfallssektorn. Här finns hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar. Det handlar om allt från ruttoptimering och effektivare logistik till mer kundanpassade digitala tjänster. Temat för denna träff är digitaliseringens möjligheter inom slamhanteringen – finns möjligheter att utveckla behovsanpassad slamtömning såsom det finns inom annan avfallshantering? Hur arbetar kommunerna med aviseringar och återkoppling till sina slamkunder? Och vad händer inom myndighetsvärlden när det gäller digitala lösningar?

Fundera gärna igenom vilka digitala lösningar ni har i er kommun eller vad ni önskar utveckla framöver. Det blir bra underlag för diskussionspasset.

Vi kommer även att gå igenom vad de nya reglerna kring kommunalt avfall/ kommunalt ansvar innebär för slam och andra fraktioner från enskilda avlopp /latrin.

Programpunkter:

 • Inledning och Aktuella frågor från Avfall Sverige och VA-guiden
 • Vad innebär de nya reglerna kring kommunalt avfall/ansvar för slam?
 • Vad händer inom myndighetsvärlden när det gäller digitala lösningar?
  Havs- och vattenmyndigheten berättar om sitt projekt ”Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar”
 • Avvikelserapportering samt aviseringar och återkoppling till kund
  – EDP Future/Mobile
  – Örebro kommun: exempel slamtömning och fosforfilterbyte
 • Monitorering av slamavskiljare – information om ett projekt som ska utvärdera möjligheten att behovsstyra tömning av slambrunnar med hjälp av ny teknik.
 • Efter en del teknik- och komponentförsörjningsproblem hoppas man komma igång med projektet efter årsskifte.
 • Diskussioner och erfarenhetsbyte

Målgrupp för träffen är deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens kretsloppsnätverk för små avlopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.


Datum: tisdag 7 december
Tid:  kl. 8.30 – 12.00
Anmälan är stängd. Kontakta Jenny Westin för mer information.
Träffen genomförs digitalt via Zoom.
Kostnad: Avgiftsfritt
Frågor: Jenny Westin, Avfall Sverige, 040-35 66 15, [email protected]
Marie Strand, VA-guiden, 018-10 57 01, [email protected]

Varmt välkomna till en intressant förmiddag!