Vem ska betala för nyttjande av park och naturmark för dagvattenhantering?

Vem ska betala när parkmark och naturmark ställs i ordning för att kunna nyttjas till dagvattenhantering? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar kring hur 27 § LAV ska tolkas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.