Årsmöte för Avloppsguidens användarförening 2022

Avloppsguidens användarförening kallar till årsmöte till under förmiddagen onsdagen den 30 mars. Styrelsen siktar på träff med angeläget tema i anslutning till årsmötet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.