Sök bidrag för åtgärder inför läkemedelsrening i avloppsreningsverk

Naturvårdsverket utlyser medel för att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Pengarna kan sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund senast 11 mars 2022.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.