Juridiken kring tekniskt vatten – en genomgång

På Vatten Avlopp Kretslopp 2022 får du inte missa alla förinspelade föreläsningar. I en av föreläsningarna reder juridikexperten Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahls ut juridiken kring tekniskt vatten på ett utmärkt sätt.  

Johanna Lindqvist visar att det finns väldigt många aspekter och inte minst regelverk att ta hänsyn till när tekniskt vatten ska belysas ur ett juridiskt perspektiv.

– Termen tekniskt vatten inte har någon juridisk definition och det finns flera olika begrepp som också används i sammanhanget som exempelvis övrigt vatten och återvunnet vatten.

–Tillhandahållande av tekniskt vatten omfattas inte av Lagen om allmänna vattentjänster men det är många andra regelverk som spelar in.

– Tekniskt vatten kan anses vara ett avfall men om inget avloppsvatten släpps ut och det istället renas, hur blir det då?

Den innehållsrika genomgången rymmer både miljöbalken, REACH-förordningen, lagen om allmänna vattentjänster, livsmedelslagen, produktansvarslagen, kommunallagen, konkurrenslagen och plan- och bygglagen men även hur EU-lagstiftning spelar in. Vi får till exempel en orientering av den nya EU-förordningen 2020/741 om återanvändning av vatten som träder i kraft i juni 2023 och hur den påverkar användning av avloppsvatten för bevattningsändamål.

EU-förordning och Svenskt Vatten Utvecklingsprojekt (SVU)

Johanna avslutar med att berätta om det SVU-projekt om tekniskt vatten som hon deltagit i under 2021 där Advokatfirman Lindahls  har haft ansvar för de juridiska analyserna kopplat till tekniskt vatten. Vi får också en hel del tips på vad man kan tänka på från juridiskt perspektiv när man ska arbeta med olika projekt om tekniskt vatten. Vi får också en hel del tips på vad man kan tänka på från juridiskt perspektiv när man ska arbeta med olika projekt om tekniskt vatten.

Johanna Lindqvist är även en av experterna på Vatten Avlopp Kretslopp 2022

Johanna deltar även i liveprogrammet för Vatten Avlopp Kretslopp 2022 som en av experterna i panelen för Fråga experten för dagvatten och VA-planering, onsdag den 16 mars kl 13.00.

Läs hela programmet och boka dig här till konferensen.