Seminarium på VA-mässan: Vattenbesparande åtgärder – viktiga investeringar nu för framtiden

VA-guiden är i år med på VA-mässan och arrangerar ett seminarium om vattenbesparande åtgärder. Seminariet kommer att hållas onsdag den 30 mars. Passa gärna på att boka dig om du ska besöka VA-mässan på Elmia i Jönköping.

Lär dig mer om hur ny teknik och kommunikation kan vara effektiva verktyg för vattenbesparande åtgärder under VA-guidens seminarium om ”Vattenbesparande åtgärder – viktiga investeringar nu för framtiden” på VA-mässan i Jönköping. Erfarenheter från bland annat tre olika projekt kopplat till vattenbesparing presenteras. Seminariet är en del i VA-mässans större seminarieprogram.

Tid: Onsdag 30 mars kl 11.15–12.15
Plats: VA-mässan på Elmia, seminariesal i mässan
Anmälan: Anmälan är stängd.

Som medlem i VA-guiden har du möjlighet att gå på seminariet till ett rabatterat pris.
Läs mer om seminariepriser här.

VA-guidens seminarium:
Vattenbesparande åtgärder – viktiga investeringar nu för framtiden

Vi ger exempel på hur ny teknik och kommunikation kan vara effektiva verktyg för att minska vår sårbarhet när det gäller vattenbrist. Hur kommuner och privata aktörer arbetar med frågorna och vi diskuterar bland annat möjligheter och åtgärder som VA-huvudmän kan ta för att reducera vattenanvändningen. Resultat från tre projekt tas upp:

  1. Beteendeförändring och kommunikation
  2. Vattenbesparande åtgärder för hushåll
  3. Användning av regnvatten (dagvatten) i större fastigheter

Seminariet är tänkt att ge en bred bild av frågorna kring vattenbesparing och vänder sig till personal på VA-bolag och kommuner såsom VA-ingenjörer, planerare, miljö- och VA-strateger, VA-chefer, tekniska chefer men även konsulter inom VA och inte minst politiker.

Medverkande/föreläsare:

  • Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop
  • Caroline Holm, WRS
  • Eva Baggström, Värmdö kommun
  • Jenny Holmgren, Kalmar Vatten
  • Anna Norström, Svenskt Vatten