Grundvatten – att göra det osynliga synligt

FN:s program för vatten uppmanar alla att begrunda grundvattnets betydelse. SIWI Swedish Water House bjuder in till halvdagsseminarium på Världsvattendagen 22 mars 2022.

Världsvattendagen, World Water Day, uppmärksammas årligen den 22 mars av FN:s program för vatten, UN Water. Årets tema handlar om att synliggöra grundvattnet och dess betydelse. UN Water uppmanar till samarbete och samsyn för att skydda grundvattnet och man varnar för klimatförändringarnas påverkan.

”Groundwater is invisible, but its impact is visible everywhere.”

På kampanjens hemsida worldwater.org finns både övergripande och fördjupande information om frågan samt kampanjmaterial. De satsar på att nå ut i sociala medier och uppmanar alla som vill, kan och bryr sig att spela in en kort film och berätta på vilket sätt grundvattnet påverkar och betyder för en själv. UN Water väljer ut fem bidrag som ska visas för 300 beslutsfattare under FN-toppmöte om grundvatten.

Filmen ska vara max 60 sekunder. Frågeställningar:

 • Hur påverkar grundvatten ditt liv?
 • Finns det tillräckligt?
 • Är det säkert att använda?
 • Vad behöver göras för att skydda grundvattnet?

Ladda upp och dela via sociala medier under #MyGroundwaterStory och #WorldWaterDay. Inlägg via twitter: #MyGroundwaterStory och #WorldWaterDay

Vatten och sanitet är en viktig fråga för FN och hållbar utveckling

”Water and sanitation are at the core of sustainable development, and the range of services they provide underpin poverty reduction, economic growth and environmental sustainability. However, in recent decades overexploitation, pollution, and climate change have led to severe water stress in locales across the world. […]”

United Nations, Department of Economic and Social Affairs

Halvdagsseminarium om grundvatten den 22 mars

SIWI Swedish Water House uppmärksammar Världsvattendagen med ett halvdagsevenemang tillsammans med Sydvatten och SGU. Seminariet hålls i Stockholm men sänds även via webben. Det är gratis att delta men du behöver registrera dig på förhand.

Experter och aktörer från flera berörda sektorer ger sin syn på Sveriges och världens grundvattenutmaningar och hur vi ska tackla dem. Årets Världsvattenrapport presenteras och SIWI bjuder in till ett nytt samarbete, så kallad klustergrupp, på temat grundvatten.

”Eftersom vi inte kan se grundvatten har vi dock en tendens att inte bry oss särskilt mycket om det. Därmed riskerar vi också att överutnyttja och förstöra resursen.”

Till program och registrering

Sju sätt att synliggöra grundvatten

En av talarna den 22 mars är Jenny Grönwall, rådgivare vattenpolicy och -rättigheter vid SIWI. Jenny har skrivit ett intressant blogginlägg där hon föreslår sju sätt att synliggöra grundvattnet. Fritt översatt från engelska:

 1. Avmystifiera
 2. Förstå de komplexa förutsättningarna
 3. Få koll på känd och okänd användning
 4. Bedöm påverkan från klimatförändringar
 5. Lås upp och förstärk kapaciteten
 6. Belys dess roll för biologisk mångfald
 7. Arbeta tillsammans

7 ways to make groundwater visible


Relaterat

Vilket värde har vatten för dig? Världsvattendagen 2021