Kan vi få input i detta komplicerade ärende som innehåller tät bebyggelse, dricksvatten, dagvatten och grannosämja?

VA-guidens expert Maria Hübinette resonerar kring det komplicerade ärendet. Hon skriver bland annat att infiltration inte är en bra lösning i detta fallet, att en tätad avloppsvattenledning bör kunna anläggas så att den korsar vattenledningen, samt att frågan om den enskilda avloppsanläggningen inte ska blandas ihop med dagvattenfrågan för området.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.