Utbildningsannons: miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp

Norrlands yrkeshögskola söker dig som vill utbilda dig för att arbeta med drift av anläggningar inom reningsverk, ledningsnät och vattenverk.

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år med 6 st träffar i Umeå.
Nästa studiestart hösten 2022. Ansök senast 15 maj

Arbeta som miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp

Efterfrågan efter miljö- och drifttekniker är stor. Infrastrukturen inom de kommunala vatten och avloppssystemen är föråldrad och nya utmaningar gällande klimat och miljö innebär att stora investeringar kommer att behöva göras. Ett hinder mot att genomföra insatserna är att hittills har yrkeskompetensen inte funnits eftersom det inte funnits någon utbildning.

Arbetsuppgifter

Som miljö- och drifttekniker arbetar du med drift av anläggningar inom reningsverk, ledningsnät och vattenverk. Har kunskap i de lagkrav som påverkar arbetet med vatten och avlopp. Planerar arbete kopplat till resurser och underhållsplaner och utför dokumentation enligt de krav som ställs. Du utför besiktning, felsökning, service och underhåll och använder de digitala system som nyttjas i processen.

Vad du kommer lära dig

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år med 6 st träffar i Umeå. Den studerande har tillgång till Microsoft 365 under hela studietiden.

  • Anläggnings- och processkunskap, 25 yh-p
  • Besiktning och reparationer, 25 yh-p
  • Felsökning, 20 yh-p
  • Lagkrav, 25 yh-p
  • Planering, problemlösning och dokumentation, 25 yh-p
  • Service och underhåll, 20 yh-p
  • Lärande i arbete, 55 yh-p
  • Examensarbete, 15 yh-p

Läs mer på hemsidan om behörighet och urval