Flödet av mikroplaster i urbana vatten

I det treåriga projektet FanpLESStic-Sea har forskare från länder runtom Östersjön samarbetat för att öka kunskapen om mikroplast och dess spridningsvägar. I ett av delprojekten har man via simulering av flöden av mikroplast för en semihypotetisk stad kunnat uppskatta mängden i avloppsvatten och dagvatten från olika källor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.