Gemensam vägledning i Kronoberg-Blekinge för riskklassning av små avlopp

Fr v: Christoffer Andersson, samordnare på Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Johan Karlsson, miljöinspektör i Ronneby kommun.
Miljösamverkan i Kronoberg-Blekinge har i ett projekt arbetat för att ta fram en gemensam vägledning för registervård och en riskklassningsmodell för de små avloppen. Här kan du ta del av dokumenten innan de är helt färdiga. Projektledaren och en av de deltagande miljöinspektörerna berättar om hur arbetet gått till och vad de kommit fram till.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.