Grattis Recolab till årets avloppsprojekt

Utmärkelsen Wastewater Project of the Year går i år till Recolab i Helsingborg. Vi säger stort grattis till Recolab som på årets Global Water Summit i Madrid fick se sig som vinnare av priset.

Recolab fick priset i konkurrens med avloppsprojekt nominerade från Egypten, Kina och USA.

Recolabs verksamhet består av en utvecklingsanläggning, en testbädd och en utställningshall. I utvecklingsanläggningen behandlas och återvinns källsorterat avloppsvatten och matavfall i full skala från Oceanhamnen i stadsdelen H+ i Helsingborg. Källsorteringen sker i ”tre rör ut” för:

  1. Klosettvatten
  2. Bad-, disk- och tvättavlopp (gråvatten)
  3. Kvarnat matavfall

Studiebesök planeras på Recolab för VAK 2023

Recolab genom NSVA är också en samarbetspartner till konferensen VAK 2023 tillsammans med Helsingborgs stad och Event in Skåne. Från VA-guidens sida kommer vi att ha all anledning att återkomma till Recolab under konferensen 2023 bland annat med studiebesök vid den prisade anläggningen.

Avlopp & Kretsloppspriset 2018

Projektet har även prisats tidigare då Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman 2018 fick Avlopp & Kretsloppspriset för stadsförnyelse-projektet H+ med den källsorterande avloppslösningen i fokus.

Så vi säger återigen grattis och på återseende till spännade Recolab!

Läs mer om Recolabs pris på Cirkulations hemsida eller på Global Water Awards 2022 hemsida.


Relaterat

Pengar från Klimatklivet till NSVA:s miljö- och avloppsprojekt med tre rör ut, artikel 2018

På gång inom källsorterande avlopp, artikel 2021 (kräver inloggning för VA-planering)