Kan infiltrationen placeras precis intill grannens anläggning?

bondgård med markbädd i förgrunden
Maja Englund ser inget hinder för att placera två infiltrationsanläggningar bredvid varandra. Hon lyfter fram att de bör ligga på samma djup och att det inte ska rinna vatten från den ena till den andra.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.