Pilotstudie för kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall

I Sundsvall pågår en pilotstudie för att rena kväverening i avloppsvatten i ett kallt klimat. Projektet har också till uppgift att undersöka hur avloppsvattnet kan renas från hormoner som kommer från de mediciner vi använder.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.