Vetenskapsradion om källsorterande avloppssystem i Oceanhamnen, Helsingborg

Nyligen gjorde radioprogrammet Vetenskapsradion På djupet, ett inslag om Helsingborgs avloppssystem ”tre rör ut” i stadsdelen Oceanhamnen. Du hör både boende och representanter från RecoLab, NSVA och SLU berätta om systemens fördelar och hur de fungerar med tillvaratagande av näringen från matavfall och avloppsvatten.

Källsorteringen av avloppsvatten och matavfall i stadsdelen Oceanhamnen sker med tre rör ut. Ett flöde för gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten), ett flöde för klosettvatten från de vattensnåla vakuumtoaletterna och ett flöde för kvarnat matavfall. De tre flödena leds till närbelägna RecoLab, processanläggningen vid stadens centrala reningsverk, Öresundsverket. RecoLab tar i dagsläget emot avlopp från ca 900 pe (personekvivalenter) men har kapacitet för 2000 pe. Resultatet från RecoLabs processer blir i slutändan biogas, gödselpellets och renat vatten till dricksvattenkvalitet.

Erfarenheter från boende i stadsdelen

I inslaget får man bland annat ta del av hur systemen fungerar i de boendes vardag och hur processanläggningen RecoLab kan rena avloppsströmmarna mer och i renare form vad gäller kväve och fosfor eftersom att flödena är källsorterade från början jämfört med konventionell avloppsrening där man får ut näringsämnena i slam.

Svårigheter att bygga tre rör ut?

På frågan om det är svårare att bygga källsorterande lösningar med tre rör ut konstaterar Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA att det snarare handlar om kostnaderna. Det är dyrt att bygga ledningsnät som det blir mycket av om tre rör ut ska byggas. I en studie som Hamse genomfört har det visat sig att det blir omkring 25 % dyrare att bygga på det sättet men samtidigt kan 15 % räknas tillbaka i form av miljövinster genom till exempel näringsåtervinning.

Utveckla källsorterande system i urbana miljöer

Erfarenheterna i Oceanhamnen från de driftsatta systemen är viktiga för utvecklingen av källsorterande system i urbana miljöer. Till exempel har man i MACRO 3-projektet dokumenterat processer för utveckling av Oceanhamnens system. Processer som kommer att appliceras i både planering och projektering av källsorterande system för Norra Djurgårdsstaden och i Visborg på Gotland.

Till P1:s program: Vetenskapsradion På djupet – Här källsorteras avloppet för bättre återvinning

Relaterat

Vill du veta mer om RecoLab? Besök deras hemsida (öppnas i ny flik).

 

Nyfiken på MACRO 3? Boka dig till slutseminarium 8 december

Studiebesök på RecoLab i samband med VAK 2023

Vill du lära dig mer om tre rör ut och besöka den unika kretsloppsanläggningen RecoLab?

Eftermiddagen den 14 mars smygstartar vi konferensen VAK 2023 med bland annat studiebesök på RecoLab och en inspirationsföreläsning med äventyraren Renata Chlumska. Recolab är genom NSVA är en samarbetspartnerna till konferensen tillsammans med Helsingborgs stad och Event in Skåne.

Läs mer: VAK 2023