Hur bör man dimensionera ett nytt dagvattensystem uppströms befintlig bebyggelse?

Hur bör man dimensionera ett dagvattensystem i ett nytt område, där vattnet leds vidare till ledningar i befintlig bebyggelse? Vilka återkomsttider för fylld ledning och trycklinje i marknivå bör man utgå ifrån, med hänsyn till det nya och det befintliga ledningsnätet? Gilbert Svensson, senior konsult på GS Vattenforum och en av författarna till Svenskt Vattens publikation P110, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.