Ny digital översvämningskarta för Gotland

Nu finns en digital karta för Gotland som visar potentiell risk för översvämning vid skyfall och havsnivåhöjning. Kartan ska bland annat ligga till grund för den klimatanpassningsplan som Region Gotland tar fram i samarbete med SMHI.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.