Dagvattensamordnare sökes till nästa steg av SODA-projektet

Till ett projekt under våren 2024 söker RISE en eller flera dagvattensamordnare som vill dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med dagvatten i byggnadsprocessen. Projektet erbjuder möjlighet till delfinansiering av lönekostnader, utbildning samt tillgång till ett stort nätverk av dagvattenexperter. 

Det pågående forskningsprojektet SODA fokuserar på samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. En av lärdomarna från projektet är att man har identifierat samordning mellan skeden, förvaltningar, och aktörer som en viktig framgångsfaktor för att lyckas med dagvattenhanteringen, både vid nybyggnation och ombyggnation.

Beatrice Nordlöf, projektledare på RISE.

Men hur sker samordningen på bästa sätt? En möjlig lösning som identifierats är att tillsätta en roll med tvärsektoriellt samordningsansvar för dagvatten- och skyfallsfrågor, en dagvattensamordnare. Beatrice Nordlöf är projektledare på RISE och arbetsledare för ett av arbetspaketen inom SODA.

–  Vår teori och förhoppning är att en dagvattensamordnare skulle kunna underlätta dagvattenarbetet för många organisationer och vi är nu nyfikna på att titta närmare på hur rollen bör vara utformad. Vilka befogenheter, kunskaper och egenskaper är viktiga för att lyckas med samordningsarbetet?

Del av nästa steg av SODA

I sommar påbörjas ansökan inför nästa steg av SODA, där finansiering för ytterligare 2 år av forskning ska sökas. Inom denna forskning hoppas RISE kunna utforska hur rollen som samordnare för dagvatten- och/eller skyfallsfrågor ser ut i praktiken. Man söker därför en eller flera samarbetsorganisationer som är intresserade av att vara med och dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter.

– Den stora vinsten av att vara med i det här projektet är framför allt att man får tillgång till det stora nätverket av kunniga dagvattenexperter som finns inom SODA. Det finns även möjlighet för projektet att finansiera en del av dagvattensamordnarens lön samt möjlighet till utbildning inom dagvattenområdet, berättar Beatrice Nordlöf.

Praktisk information om projektet

Vem sökes?

  • RISE söker en kommun, fastighetsutvecklare, bostadsbolag, eller annan aktör som utvecklar och förvaltar kvartersmark med intresse för att tillsätta en dagvattensamordnare

Vad gör en dagvatten- och skyfallssamordnare?

  • Rollens exakta utformning är beroende av den sökande organisationens behov och struktur. Generellt kan sägas att samordnaren bevakar dagvatten- och/eller skyfallsfrågan i nybyggnadsprojekt, från tidiga skeden till förvaltning. Personen kan även ansvara för att bevaka frågan i omvandlingsprojekt, eller vid anpassning av befintliga miljöer. Personen är sakkunnig inom frågor om dagvatten, skyfall, och blågröna lösningar och bistår kollegor i alla delar av organisationen.

Vad kan SODA-projektet erbjuda? Exakt upplägg diskuteras inför ansökan, några möjligheter är:

  • Möjlighet till delfinansiering av samordnarens lönekostnader under tiden forskningsprojektet pågår
  • Kostnadsfri 9 dagars utbildning (3×3 dagar) inom blå-grön dagvattenhantering
  • Tillgång till ett stort nätverk av dagvattenexperter från akademi, offentlig sektor, och företag.
  • Regelbundna projektmöten med inspirerande föredrag och diskussioner

Vad förväntas dagvattensamordnaren bidra med i SODA-projektet?

Upplägg diskuteras inför ansökan, generellt förväntas:

  • Aktivt deltagande på projektmöten och workshops
  • Uppföljande intervjuer med samordnaren och övriga delar av organisationen
  • Regelbundna rapporteringar

Är din organisation intresserad av att vara med eller har ni frågor om projektet?

Beatrice Nordlöf, RISE Research Institutes of Sweden
Tel: +46 73 045 95 77
[email protected]