Hur ska vi se på BDT-vattenfilter i mer tätbebyggda områden?

Frågeställaren har hittills mest sett BDT-filter som en lösning för fritidshus där slambilen inte kan ta sig fram. Nu får kommunen in fler ansökningar om denna teknik. Mathias Hultberg på VA-guiden pekar mot miljöbalken och lyfter bland annat kretsloppskravet samt att inspektörerna ska göra en bedömning i det enskilda fallet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.