Inspirationsguide för användning av regn- och dagvatten i fastigheter

I en ny guide som tagits fram inom innovationsprojektet REWAISE, ges konkreta tips på vad man ska tänka på vid användning av regn- och dagvatten i fastigheter. Syftet med guiden är att ge inspiration till fastighetsägare, fastighetsbolag, arkitekter och andra med intresse för fastighetsutveckling och hållbar vattenanvändning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.