Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer

En flytande våtmark i en skärmbassäng.
En flytande våtmark i en skärmbassäng.
I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling presenteras en utvärdering av flytande våtmarker som reningsanläggning för dagvatten i svenskt klimat. Studien visar att anläggningen har potential att rena förorenat dagvatten från tungmetaller och klorid, i synnerhet om olika växtarter kombineras.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.