Projektledning är debiterbar tid enligt mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen anser att en kommunal nämnd hade fog för att ta ut avgift för den tid som lagts ned på projektledning i ett tillsynsprojekt.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.