Utveckling av innovativ dagvattenteknik inom SODA-projektet

Urban våtmark i Stockholm framtagen av Virbela ateljé, en av teknikleverantörerna som deltog i SODA-projektet.

I en ny broschyr beskriver tre teknikleverantörer hur de inom dagvattenprojektet SODA arbetat med dagvattenteknik på nya innovativa sätt med särskild fokus på återanvändning av dagvatten.

Teknikföretagen Ponova, Uponor och Virbela ateljé har alla deltagit i det Vinnova-finansierade projektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA). I en ny broschyr beskrivs hur dessa teknikleverantörer arbetat med ny innovativ dagvattenteknik inom projektet.

Bevattning med kapillär teknik

I broschyren illustrerar företaget Ponova hur deras underjordiska Savaq-system kan integreras i urbana miljöer och vilka funktioner dessa system kan bidra med för att hantera dagvatten. Ponova tog inom SODA fram ett modulkoncept med ett dagvattenmagasin där kapillär teknik används till bevattning.

Uponor är en internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Inom SODA har de arbetat med utveckling och utvärdering av olika konceptlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark. En av aktiviteterna har gått ut på att i laboratorium ta fram en uppställning för att utvärdera olika reningsanläggningars effekt att rena sjunkande och flytande partiklar.

Fokus på urbana våtmarker

Virbela ateljé arbetar bland annat med att konstruera småskaliga och estetiskt utformade biologiska vattenanläggningar. I broschyren sammanfattas hur företaget arbetar med deras små cirkulerande dagvattensystem, urbana våtmarker. I SODA-projektet har deras ambition varit att vidareutveckla tekniklösningarna för cirkulerande dagvatten genom investering i två demoanläggningar. Anläggningarna har även använts i utbildningssyfte.

I broschyren beskriver teknikleverantörerna även hur deras medverkan i SODA lett till nya insikter, nya kontakter inom branschen, teknikutveckling och affärsutveckling med mera.


Fullständig referens: Holst S., Granath R., Frisö T. (2023). Utveckling av innovativ dagvattenteknik – Fokus på återanvändning av dagvatten. SODA.

Ladda den fullständiga broschyren här. Du hittar också samtliga resultat från SODA via projektets hemsida, här på VA-guiden.