Förfalskad underskrift på entreprenörsrapporten

Fru Justitia, rättvisans gudinna, står med förbundna ögon och håller upp två vågskålar.
Miljökontoret fick in entreprenörsrapporten för en färdig anläggning. Men när gräventreprenören av en slump fick reda på detta reagerade han start då han menar att han inte har signerat rapporten. Björn Eriksson, VA-guiden, råder miljökontoret att lämna uppgifterna till åklagaren.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.