Hur tjockt behöver spridningslagret i en infiltration eller markbädd vara?

Frågan handlar om man kan minska djupet på spridningslagret för att minska användningen av makadam. Peter Nilsson, VA-teknik och vattenvård, säger att det går att minska tjockleken något, men att det inte ger någon stor miljövinst.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.