Ny pilotutbildning ska ge fler blågröna dagvattensamordnare

Forskningsprojektet SODA har identifierat behovet av samordning mellan olika kompetens- och teknikområden som en framgångsfaktor för arbetet med hållbar dagvattenhantering och multifunktionella naturbaserade lösningar. Projektet har därför utvecklat en ny utbildning som ska ge fler blågröna dagvattensamordnare.

Hur kan man skapa en gemensam bild av behov och möjligheter gällande hållbar dagvattenhantering och samtidigt säkerställa kvalitet och funktion i blågröna dagvattensystem över tid? Dessa frågor har legat till grund för framtagandet av en ny utbildning inom det Vinnova-finansierade dagvattenprojektet Samverkan för hållbar dagvattenhantering (SODA).

Tanja Hasselmark Mason, SGRI.

– Inom SODA har vi identifierat att samordning mellan skeden, förvaltningar och aktörer är en framgångsfaktor för att lyckas med hållbara dagvattenlösningar på kvartersmark. För att skapa förutsättningar för detta har vi utvecklat en pilotutbildning som ska ge deltagarna en helhetsbild inom hållbar dagvattenhantering, säger Tanja Hasselmark Mason, projektledare vid Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) och som är en av initiativtagarna till den nya utbildningen.

Vikten av att förstå både det blå och det gröna

Förutom SGRI har även Edge, Vattenforum och RISE varit med i framtagandet av den nya utbildningen, som fått namnet Blågrön dagvattensamordnare.

Madelen Malm, RISE.

– Just begreppet ”blågrön” ser vi som extra viktigt att lyfta fram i sammanhanget, eftersom utbildningen erbjuder deltagaren en möjlighet att välja att fördjupa sina kunskaper inom det blå, så som hydrologi och dimensionering, eller det gröna, alltså växtbäddar och vegetation. Upplägget gör att utbildningen passar både VA-ingenjören och landskapsarkitekten, säger Madelen Malm, projektledare på RISE och utbildningsansvarig.

Deltagarna kommer att få en övergripande helhetsbild kring hållbar dagvattenhantering och fördjupande kunskaper om hydraulik, hydrologi, dimensionering och drift och underhåll av dagvattenanläggningar i det urbana landskapet. Fokus ligger framför allt på lokalt nyttjande och omhändertagande av dagvatten i mångfunktionella naturbaserade system.

Föreläsare med bred kompetens

Utbildningen pågår under tre dagar med föreläsare från olika delar av VA-Sverige.

– Vi har lyckats samla föreläsare med bred erfarenhet av dessa frågor som kommer att ge deltagarna verktyg och kunskap att brygga det blå och det gröna kompetensområdet. Som exempel på föreläsare kan nämnas Gilbert Svensson, Kent Fridell och Anna Pettersson Skog, berättar Tanja Hasselgren Mason.

Målgruppen för utbildningen är den som är eller kommer att vara dagvattenansvarig inom blågröna projekt. Det kan både vara personer från kommun eller från konsultbranschen.

– En aspekt som man heller inte ska glömma bort är att utbildningen innebär en möjlighet för personer med intresse för dagvattenhantering och multifunktionella lösningar att samlas i samma rum och diskutera frågorna, avslutar Madelen Malm.


Utbildningen Blågrön dagvattensamordnare genomförs i en pilotomgång den 10–12 oktober i Stockholm. Läs mer och anmäl dig via RISE:s hemsida, senast den 6 oktober.

Mer information och resultat från dagvattenprojektet SODA hittar du här.